Kursdeltagare


Kursdeltagare på Kvinnliga medborgarskolan kom från hela landet.  De skulle inte tillhöra något särskilt parti eller någon särskild samhällsklass, tvärtom. Tanken var att vända sig till olika samhällsklasser och personer.