CITATSKATTEN
Här har vi samlat några av alla de många kloka ord som sagts av Fogelstadkvinnorna  om demokratin, om freden om kvinnorna och om jorden. Några av citaten finns också på våra vykort. 


                                               OM DEMOKRATIN 

Vågar man lita till kraften i rättfärdighet, god vilja och sunt förnuft
i umgänget mellan grannar och grannstater, inom folkliga och
utomfolkliga grupper?
(Elin Wägner)

Demokratins idé är att frigöra och nyttiggöra individernas krafter
och dra in dem i livgivande, värdeskapande  gemensamhet.
(Kvinnor i politiken)

Vilket parti ni än tillhör, eller om ni inte tillhör något parti, kom ihåg

att det viktigaste är inte att vara framstående 

eller att komma fram. 

Viktigast för kommande generationer är 

att var och en har
och följer en övertygelse. Det är något som är tillgängligt för alla
och icke fåtalet förbehållet.
En bättre värld kan inte byggas enbart av intelligens och teknik.
Därför fordras också hjärta, övertygelse och erfarenhet. 
(Elisabeth Tamm, Fogelstadförbundets tidning 8 dec 1944)

Demokratin måste först och främst vara en livsform
och i andra hand en statsform. 
Olikheten människor emellan mottagen som en väntad, 
accepterad olikhet är något utmärkande för en kurs
här vid Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. 
En sådan, i förväg accepterad olikhet är ett av kännetecknen
på praktiskt genomförd demokrati. 
(Ebba Holgersson)

Vågar man lita till kraften i rättfärdighet, god vilja
och grannstater, inom folkliga och utomfolkliga grupper? 
(Elin Wägner)

I demokratins väsen ligger något av detta att uppfatta
och erkänna det ovanliga hos de vanliga människorna 
och låta det komma till sin rätt.
(Honorine Hermelin-Grönbech)Demokratins idé är att frigöra och nyttiggöra individernas krafter
och dra in dem i livgivande, värdeskapande gemensamhet. 
(Kvinnor i politiken)

...utgår ifrån medborgarstaten
som skall erkänna var människas lika rätt inom samhället
och var människas personliga ansvar mot detta samhälle. 
(Tidevarvet inför 1931)

Mottot "accepterad olikhet"
bör dock inte bara gälla för skolan utan för hela livet. 
Vi bör försöka komma fram till det som bär över
och eliminerar de skadliga verkningarna 
av de olika tyckena och de olika inriktningarna. 
(Ebba Holgersson)


Ens grunduppfattning om människan 
och sättet att behandla människan
blir avgörande för ens sätt att nalkas
och söka inställning till alla problem. 
(Elin Wägner)

Frimodighet och samarbetsvilja
är bland de dyrbaraste värdena I livet.
Men vår tid lider brist på detta. 
Kulturen lider hårdast av bristsjukdomarna. 
Enbart frimodighet vissnar och dör om det ej finns samarbetsvilja.
I Västerlandet är vi stolta över individualismen, 
men denna har betydelse endast där den är en utstrålning 
som sammanstrålar med andra. 
(Ebba Holgersson, ur Fogelstadförbundet 1925 - 1975)

OM FREDEN:

 
Att förneka att det finns någon annan väg än våldets 
är väl att redan på förhand säga ifrån, 
att förnuft, sanning och rätt är svaga som argument. 
Och det är väl en förkrossande kapitulation. 
(Ebba Holgersson)

Om vi kvinnor i alla länder ville hålla samman, 
så stod det i vår makt 
- det kan inte bortförklaras - 
att förhindra krig,
och det är en skuld och skam att så inte är förhållandet. 
(Elisabeth Tamm)


Själslig hållning är till slut mäktigare
än kanoner, tanks och giftgaser. 
Ty vapen kan tas ifrån en, det har vi upplevt, 
men själslig hållning är oövervinnelig. 
(Citat av av okänd, använt av Elin Wägner 1934)

Om mänskligheten vore på det klara med sig själv, 
att den ville bli av med krig, skulle den lösa problemet.
(Elin Wägner 1929)

...freden är ett osäkert tillstånd, 
eftersom vi behöver göra något för den, 
inte bara kan ta emot den och njuta av den. 
(Elin Wägner 1945)

OM JORDEN:


Jorden är ej skapad av människohänder. 
Men människohänder har slagit under sig jorden. 
Och dock låter jorden sig icke ägas. 
Om den missbrukas, lider den och upphör att ge...
Vi måste förvärva och återförvärva
en så djup insikt att vi kunna samarbeta med naturen
i stället för att bortarbeta den. 
(Elin Wägner i "Fred med jorden")

Den moderna teknikens uppfinningar 
måste prövas på hur naturen tål den. 
Allt som dödar hennes självverksamhet
måste bort eller vi. 
(Elisabeth Tamm)


Människan har skapelsemöjligheter 
om hon bär sig riktigt åt, arbetar med naturen. 
Hennes misstag bottnar i svårigheten att se sambandet, se i stort. 
(Jerker Engberg)

Till slut måste vi inför jordens hotade tillvaro 
ha den fasta förvissningen
att det ändå finns en möjlighet att rädda jorden med allt dess liv
- om vi bara hjälps åt utan fruktan och med förhoppning. 
(Ada Nilsson)


Genom skarpa maskiner och ensidig gödning
kan man döda den humusbildande daggmasken, 
men människan kan aldrig själv göra om alven till matjord
eller eftergöra daggmaskens uppluckrings-arbete i jorden 
(Elisabeth Tamm)

OM KVINNORNA I SAMHÄLLET:


 Vilket samhälle vill kvinnorna ha? 
(Ada Nilsson)

Allt angår kvinnor och vad de tycker angår alla 
(Ada Nilsson)


... aldrig främst för kvinnornas rättigheters skull 
utan det gällde att samhället, hela världen
behövde kvinnornas insatser för det helas bästa. 
(Stina Skantze)

Det måste finnas kvinnor,
modiga och behjärtade nog att våga stå för en mening
även om den inte är populär, 
men som kanske är ämnad att prägla en kommande tid. 
(Elisabeth Tamm)

     


.....tiderna är så pass allvarliga
att kvinnorna måste sammankomma
för att resonera om förhållandena. 
Kvinnorna ha ett särskilt ansvar, 
ty de är icke utnötta av politiska strider 
och böra kunna förstå vad tiden kräver av dem. 
(Kerstin Hesselgren i "Barrikaden valde oss")

En medborgarskola bör omfatta studium 
av samhällets problem, vanskligheter och möjligheter. 
Och detta bör ske under former, som låter samhällets innersta,
mest levande och fruktbärande
men ofta skymda och förstörda struktur komma till sin rätt:
att vara ett samarbete mellan olikheter i anlag, i yrken,
i erfarenheter, i livsåskådningar och i politiska övertygelser. 
(Honorine Hermelin-Grönbech)


Väcka - inte styra. 
I demokratins väsen ligger något av detta 
att uppfatta och erkänna det ovanliga 
hos de vanliga människorna och låta det komma till sin rätt. 
(Honorine Hermelin-Grönbech)

Samla några kvinnor omkring en samhällsfråga 
och genomgnugga den. Då sker alltid något. 
Då löses de krafter de sitter inne med och kommer till användning. 
(Honorine Hermelin-Grönbech)

 Alltid den historiska bakgrunden


I Fogelstadbutiken kan du köpa FOGELSTADTANKAR, 63 tankar för 50: -


upp