FogelstadAkademin

Enligt stadgarna är ett av Kulturföreningen Fogelstads syften att sprida kunskap om de idéer och den verksamhet som Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad stod för, och i dagens samhälle utveckla dessa idéer och denna verksamhet. 

I föreningens idéprogram står följande: ”Det kan finnas en frestelse att vilja försöka återskapa Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, att så nära som möjligt efterlikna det som en gång var. Något sådant vore med säkerhet dömt att misslyckas och tvärt emot Fogelstadkvinnornas inställning."

Föreningen Fogelstad Kvinnokurser bildades 2002. Föreningens syfte var att bedriva och stödja kursverksamhet för kvinnor utifrån dagsaktuella frågor i en anda präglad av tradition från den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad.

Målet för verksamheten var - liksom för Fogelstadkvinnorna -att söka svar på frågan "Vilket samhälle vill kvinnorna ha?"

Föreningen är numera nedlagd. Viadidakt  (en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåkers kommuner) har tagit över ansvaret och verksamheten, som drivs i tätt samarbete med Kulturföreningen Fogelstad.

År 2004 kontaktade Viadidakt Fogelstadföreningarna, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Katrineholm/Vingåker för ett närmare samarbete om Fogelstadgruppens kulturarv. Kontakten resulterade i beslut om satsningar på följande: 

  • En seminarieserie under rubriken Fogelstadmöten om engagemang och medborgarskap. Seminarier genomförts mellan 2004-2016. 
  • Utveckling av en medborgarutbildning för gymnasieungdomar. Denna har ännu inte börjat. 
  • Utveckling av en medborgarutbildning för invandrarkvinnor och invandrarmän. 

Läs mer i föreningens småskrift nr 12 som kommit ut i december 2012. Den har rubriken Fogelstads medborgarutbildning i ny form. Finns i Fogelstadbutiken.