Föreningen Fogelstad KvinnokurserFöreningen bildades 2002

Föreningens syfte var att bedriva och stödja kursverksamhet för kvinnor utifrån dagsaktuella frågor i en anda präglad av tradition från den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Målet för verksamheten var - liksom för Fogelstadkvinnorna - att söka svar på frågan "Vilket samhälle vill kvinnorna ha?"

Föreningen Fogelstad kvinnokurser är numera nedlagd.

Viadidakt är förvaltningen för vuxenutbildning i Katrineholm och Vingåker. Viadidakt har idag tagit över ansvaret och verksamheten, som drivs i tätt samarbete med Kulturföreningen Fogelstad. Viadidakt har idag i sitt utbud av kurser i första hand riktade till invandrarkvinnor FogelstadAkademinsom är en vidareutveckling av kvinnokurserna.