Verksamhetsplan

Kulturföreningen Fogelstad lägger som grund för all sin verksamhet det idéprogram som skrevs till årsmötet 1998. Däri uttalas vad föreningen på sikt eftersträvar: "att återuppliva och utveckla Fogelstadidéerna, tankarna och andan." Med andra ord FOGELSTAD REDIVIVA! Fogelstad rediviva är samlingsbeteckning för hela verksamheten inom Kulturföreningen Fogelstad.

  • Utställningen Rosenhane i Julita hålls öppen under sommarmånaderna och visas för grupper efter överenskommelse även på andra tider


  • Vi marknadsför och säljer Fogelstadmaterial som framställts genom föreningen, se Fogelstadbutiken 


  • Vi firar internationella kvinnodagen den 8 mars


  • Föreningen arrangerar sommar/höstmöte eller föreläsningar


  • Föreningen ger ut medlemsbladet Dialogen fortsätter, 4 nr per år.


  • Föreningen samarbetar med Viadidakt för att förverkliga och driva  FogelstadAkademin


  • Katalogisering av arkivet

  • Dessutom: Styrelsen försöker att inte glömma bort gamla goda idéer.