Kulturföreningens historia


 • Kulturföreningen Fogelstad bildades i september 1995 i Katrineholm.
 • Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen vill rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och fortlöpande utveckla fogelstadinspirerad verksamhet.
 • Föreningen vill skapa tillfällen för framför allt kvinnor med olika bakgrund att mötas till samtal, erfarenhetsutbyte och fördjupning i angelägna människo- och samhällsfrågor.

    Rektorn för Kvinnliga Medborgarskolan Honorine Hermelin sade om skolan att den skulle vara


        

    Föreningen vill i denna anda verka för skolans idéer i dagens samhälle.


    1997 bildades Musik- och teaterföreningen O Fåglastad (senare ombildad till Fogelstad Musikteater) som en systerförening till Kulturföreningen. Musikteatern var ett sätt att sprida historien om en märkvärdig skola.
    Somrarna 1998 och 1999 genomförde teaterföreningen framgångsrikt föreställningen O FÅGLASTAD - ETT ANDENS BADSTÄLLE i ladugården vid Fogelstad säteri. Föreställningen var ett musikdramatiskt hyllningsspel till Fogelstadkvinnorna och deras idéer.
    Manus: Ingegerd Monthan
    Musik: Marie Selander
    En CD med musiken från föreställningen finns utgiven på CD (DIVA CD 10).  Se Fogelstadbutiken

    Föreningen Fogelstad Kvinnokurser bildades 2002. Föreningens syfte var att bedriva och stödja kursverksamhet för kvinnor utifrån dagsaktuella frågor i en anda präglad av tradition från den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad.

    Målet för verksamheten var- liksom för Fogelstadkvinnorna - att söka svar på frågan  "Vilket samhälle vill kvinnorna ha?"
    Föreningen är numera nedlagd. Viadidakt, (som är förvaltningen för vuxenutbildning i Katrineholm och Vingåker,) har tagit över ansvaret och verksamheten, som drivs i tätt samarbete med Kulturföreningen Fogelstad          

    Sommaren 2006: ”VARJE MÄNSKA ÄR ETT FÖNSTER UT MOT VÄRLDEN”, en musikalisk berättarföreställning om Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, som spelades i samband med utställningen ”Resan är inte slut” på Julita Gård. Föreställningen var en något förkortad version av O Fåglastad.
    Manus/regi: Ingegerd Monthan
    Musik/sång: Marie Selander
    Körledning/sång: Elisabeth Ask
    Skådespelare: Suzanne Ernrup
    scenografi/kostym: Clara Waller
    Fogelstadorkestern och Fogelstadkören
    Föreställningen genomfördes med stöd av Katrineholms Kommun, Sörmlands Läns Landsting, Sörmlands Musik och Teater, Längmanska Kulturfonden, Åsa Folkhögskola, Folkpartiet Liberalerna och Våg21

    KVINNORNA OCH STADEN är en dramatisering av Kerstin Ekmans Katrineholmsböcker;  Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad av ljus.
    Manus: Ingegerd Monthan
    Musik: Marie Selander
    Arbetet med föreställningen KVINNORNA OCH STADEN låg på is under många år men glädjande är att arbetet återupptogs.  Föreställningen hade premiär 4 juli 2018 och spelas vid femton tillfällen i juli och blev en stor publiksuccé.


    upp