Fogelstadstipendiet


När föreningen Fogelstad Kvinnokurser lades ned fanns en liten summa pengar som donerades till Kulturföreningen. Med denna grundplåt instiftades ett Fogelstadstipendium. Summan är inte så stor, det är mera äran det handlar om . 

Regler för utdelning av Fogelstadstipendiet

§1    Fogelstadstipendium delas ut till person eller grupp av personer  som självständigt och ansvarsfullt i ”Fogelstads anda” gjort värdefulla insatser inom något eller några av följande områden:

  • kvinnors och mäns samverkan
  • samhälle och demokrati
  • skola
  • miljö
  • fred

§2    Berättigade att mottaga Fogelstad-stipendium är person eller grupp av personer under 26 år.

§3   Stipendiat/-er utses av Kulturföreningen Fogelstads styrelse efter inkomna förslag från medlem i Kulturföreningen Fogelstad.

§4    Beloppet för stipendiet fastställs av Kulturföreningen Fogelstads styrelse och överlämnas på dag och plats som styrelsen fastställer.

                                                                      


Kulturföreningen har 2019 på Internationella kvinnodagen i Katrineholm delat ut årets Fogelstadstipendium till Frida Svantesson Nyköping. Så här lyder motiveringen:

Frida Svantesson tilldelas årets stipendium för sitt engagemang för att uppmärksamma förintelsen och sin briljanta förmåga fånga upp och kommunicera svåra komplicerade frågeställningar och ämnen, Hon har en förmåga att entusiasmera och mobilisera engagemang för frågor som mänskliga rättigheter och värdighet, förståelsen för vår historia och hur skör vår demokrati faktiskt är, på ett sätt som får andra lyssna och ta det till sig. Allt detta på ett märkvärdigt lågmält vis.

Katrineholm 8 mars 2019 


Kulturföreningen har 2016 på Internationella kvinnodagen i Katrineholm delat ut årets Fogelstadstipendium till UngPolitik UF (Ung företagsamhet) med medlemmarna: Filip Hagström, Johanna Andersson, Liza Lindgren och Wilma Gustafsson. Så här lyder motiveringen:

UngPolitik har som målsättning att öka valdeltagandet i Sverige. I sitt arbete har studenterna tagit fram en politisk handbok som riktar sig till dem som inte tidigare röstat.

Att ta sig an uppgiften att öka kunskapen om politik och demokratiska former är mycket lovvärt. Att vilja bidra till att fler ska känna sig delaktiga i samhället är något som verkligen är kärnan i Fogelstadsandan och något som känns mycket angeläget att uppmuntra. Vi känner stor glädje och hoppfullhet över studenternas intresse och engagemang och önskar dem lycka till i deras fortsatta arbete!

Katrineholm 8 mars 2016


Elisabet skriver på "checken".

UngPolitik UF, Liza Lindgren, Filip Hagström, Johanna Andersson och Wilma Gustafsson.


Kulturföreningen har 2015 på höstmötet i Katrineholm delat ut årets Fogelstadstipendium till Martina Lindgren. Så här lyder motiveringen:

Martina har skrivit en masteruppsats i litteraturvetenskap under rubriken

Det kvinnliga medborgarskapet och jordfrågans lösning. En undersökning av Elisabeth Tamms artiklar utifrån ett ekofeministiskt perspektiv.

Martina har i sin uppsats synliggjort Elisabeth Tamm, hennes tankar och gärningar med utgångspunkt från de många artiklar som publicerades i tidningen Tidevarvet åren 1926-1936. Martinas uppsats har fått utgöra underlag för årets småskrift, som kommer ut i december, vilket gör att texterna blir än mer tillgängliga för en bredare publik.

Katrineholm den 14 november 2015


Ebba har överlämnat "checken" som Anne Marie skriver på


Grattis Martina!
2014 års Fogelstadstipendium gick till Victoria Avén från Flen med följande motivering: 

Victoria har med stort engagemang och självständighet spridit kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Under sitt sista år på Prins Wilhelmsgymnasiet i Flen har hon i sitt examensarbete fördjupat sig i en verklighet  många unga i Sverige dagligen tvingas leva i - unga kvinnor, men också unga män. Hon ville sprida denna kunskap vidare, och genomförde en temadag för ett hundratal elever på sitt gymnasium. Denna insats stämmer väl in i Fogelstads anda. Elisabet Tamm skrev: Det är den enskilda medborgaren som skapar samhället. -Den stora världen måste få sitt ljus från den lilla, varje individ måste göra sin insats.

Även  2014 års stipendium delades ut på kvinnodagen den 8 mars.kvinnodagen 2013 delade vi åter ut vårt Fogelstadstipendium.

2013 års Fogelstadstipendium tilldelas UF företaget En hjälpande hand,  som består av : Alexandra Ljung, Alexandra Tuomisto och Sofi Tyllström. Alexandra, Alexandra och Sofi har genom sitt engagemang och sin beslutsamhet bidragit till att förbättra livssituationen för många familjer i Litauen. Ni har självständigt och ansvarsfullt i "Fogelstads anda" gjort värdefulla insatser för samhälle och demokrati. Ni har på flera sätt bidragit till att synliggöra ojämlikheten i livsvillkoren för människor i vår geografiska närhet och på så sätt också sett till att visa vägen till en mänskligare värld, här är ni också förebilder för andra ungdomar.Den 8 mars 2012 - kvinnodagen - firades på Ängeln i Katrineholm. Bland andra händelser kan noteras att Kulturföreningen Fogelstad för tredje gången delade ut Fogelstadstipendiet, denna gång till teatergruppen Kurage med följande motivering: 

"2012 års Fogelstadstipendium på 4000 kronor går 2012 till gruppen Kurage som i Teater K:s regi med mod och stor kreativitet arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet med forumteaterns kraftfulla metod är helt i Fogelstads anda. Ni har med era egna liv och erfarenheter tagit stora steg framåt och blivit förebilder för andra ungdomar, men ni har också skapat debatt, vilket är samhällsförändrande, och ett steg mot en mänskligare och rättvisare värld. 

Kulturföreningen Fogelstad
8 mars 2012"


Anne-Marie Karlsson delar ut Fogelstadstipendiet 2012 på Kvinnodagen den 8 mars till  teatergruppen KURAGE. . . .

                                                                       


Helene Björkqvist och Anne-Marie Karlsson flankerar 2011 års Fogelstipendiat Emma Larsson 

                                                                   


Kulturföreningen Fogelstads stipendium 2010

Jenny Pein tilldelas 2010 års Fogelstadstipendium för sitt stora engagemang i frågor som rör fred, mänskliga rättigheter, miljö och fattigdom. Hon verkar i olika forum såsom föreläsningar, debatter och demonstrationer och har initierat insamlingar. 

Jenny visar hur den enskilda människan kan påverka världen i en mer rättvis riktning genom sina politiska val, sin konsumtion och i samvaro med sina medmänniskor. Medvetenheten om att de stora förändringarna startar i den enskilda människans ställningstaganden gör henne till en värdig stipendiat i Fogelstads anda. 

Fogelstadstipendiet delas ut för första gången  8 mars 2010 till  Jenny Pein

upp