Kulturföreningens styrelse


Ordförande
Elisabet Thorp

Lerbo Berg 7
641 62 Valla
0150-66 41 77
epost

Sekreterare
Katarina Hallin

Allévägen 29
641 61 Valla
070-532 37 54
epost

Vice Ordförande
Helene Björkqvist

Stohagsgatan 31
641 34 Katrineholm
070-645 54 99
epost

Kassör
Kristina Malmnäs

Julsätersvägen 17
641 34 Katrineholm
0150-780 79
epost

Övriga ledamöter
Bodil Ivarsson

Bondegatan 6
641 46 Katrineholm

epost

Kristina Filipsson

Oppäng Bergshyddan
640 24 Sköldinge
073-967 21 36
epost

Ebba Johannesson

Skolgatan 4
641 46 Katrineholm
073-700 92 48
epost
Kontakt för gruppbokningar Rosenhane

Övriga ledamöter

Katarina Gustafson

Gropptorp Högalid
641 95 Katrineholm
070-378 77 63
epost

Anne-Marie Karlsson

Tullkammargränd 5
611 31 Nyköping
070-38 42 208
epost

Clara Waller

Posttorp
643 96 Julita
073-18 13 889
epost